Yayınlar

BALCALI HASTANESİ DOKÜMAN YÖNETİMİ

Ayrıca yine COVID-19 yönetimi ekibi tarafından hastanemiz işleyişine yönelik;

❗COVID-19 Vaka yönetim talimatı,

❗ COVID-19 Olası vaka eylem planı

❗COVID-19 Vaka yönetim algoritması,

❗COVID-19 atıklarının yönetim talimatı,

❗COVID-19 olası vaka değerlendirme anamnez formu

❗ OLASI/KESİN COVID-19 hastalarına tıbbi bakım sırasında enfeksiyon kontrolü talimatı

❗COVID-19 Hastalığına yönelik personel faaliyet türüne göre kullanılması önerilen koruyucu ekipmanlar listesi

❗COVID-19 hastasının acil havayolu ve trakeal entübasyonu için öneriler talimatı

❗COVID-19 salgının önlenmesine yönelik risk düzeylerine göre hastane temizlik planı dökümanları hazırlanmıştır.

Hazırlanan tüm dökümanlara HBYS-Kalite Yönetim Sistemi (KYS) modülünden ve web modülünden erişilebilmektedir.