Sağlık Hizmeti

 

Tüm dünyada hızla yayılan yeni koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik, çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması, hastalığın yayılımının önlenmesi, hastanemize başvuran hastaların uygun ve hızlı tedaviye ulaşarak hasta güvenliğinin temini için hastanemiz tarafından alınan önlemler;

 

KURUMSAL HİZMETLER

Hastanemizde, Başhekimliğimiz öncülüğünde, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi (HEKK), Enfeksiyon A.D., Pediatrik Enfeksiyon B.D., Acil Tıp A.D., Pediatrik Acil Tıp B.D., Dahiliye Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakım, Anestezi ve Reanimasyon A.D., Göğüs Hastalıkları A.D., Kulak Burun Boğaz A.D., Merkez Laboratuvarı ayrıca Sürveyans Birimi, Atık Yönetim Birimi ve Kalite Yönetim Birimi hocalarından ve sorumlu çalışanlarından oluşturulmuş “COVID-19 YÖNETİMİ EKİBİ” kurulmuş, tüm planlamalar, verilen eğitimler, hazırlanan dökümanlar ekibin ortak aldığı kararlar sonucu hayata geçirilmiştir.

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Ekip tarafından hastanemize başvurması muhtemel hasta sayısı baz alınarak olası 3 senaryo üzerinden;

1. Tekli Vaka sayıları

2. Çoklu Vaka sayıları

3. Afet durumu düzeyindeki vaka sayılarındaki başvuru olasılıklarına yönelik eylem planları oluşturulmuş ve masa başı tatbikatları yapılmıştır.

TESİS VE PERSONEL YÖNETİMİ

Şu an uygulamada olan eylem planına göre ayaktan başvuran hastaların yönetimi hastaların hastane kapalı alanı içerisinde dolaşmadan mümkün olduğunca maruziyeti minimumda tutacak şekilde planlanmıştır. Buna yönelik ayaktan başvuran hastalar için hastane ana binasının dışında, giriş ve çıkışı bağımsız “Solunum Yolu Enfeksiyonları” polikliniği açılmıştır.

Hastane giriş-çıkışlarının kontrollü bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla giriş-çıkış için kullanılan kapı sayısının azaltılarak tüm kapılara termal kamera yerleştirilmiştir. Bu şekilde hastaneye giren personel ve personel dışı herkesin girişlerde ateş ölçümü yapılarak bahsi geçen polikliniğe yönlendirilmesi sağlanabilecektir.

Olası COVID-19 vakalarının yatış gerekliliği söz konusu olduğunda öncelikli olarak hastanemiz içerisindeki negatif basınçlı odaların kullanılması planlanmıştır. Bu odalarda havalandırma açısından sıkıntı yaşamamak adına negatif basınçlı hasta odalarının 2020 Ağustos ayında planlanan yıllık basınç düzeyi ölçümleri öne çekilerek geçtiğimiz hafta akredite bir dış kuruluş tarafından yapılmış, uygunluğu yeniden teyit edilmiştir.

Yapılan eylem planına göre olası hastalara müdahale edilme ihtimali bulunan birimlere cep depolar yapılmıştır. Kullanılacak her türlü ekipman cep depolarda kontrollü bir şekilde hazır tutulmaktadır.

Acil servis ve çocuk acil servis için 2. bir triaj alanı oluşturulmuştur. Tüm asistanların nöbet programları değiştirilerek acil nöbet şiftine alınacaktır, böylece acil asistanlarının dinlenmesi sağlanacaktır. Aile hekimliği anabilim dalı asistanlarının enfeksiyon ve göğüs hastalıkları anabilim dallarını destekleyecek şeklide planlama yapılmıştır. A blok 4. kat pandemi servisi olarak planlanmış, ve plan doğrultusunda boşaltılmıştır. Dahiliye yoğun bakım ve Genel cerrahi yoğun bakımın hastaları diğer yoğun bakımlara aktarılarak boşaltılmış ve olası COVID-19 hastaları için hazır tutulmaktadır.

TIBBİ MALZEME YÖNETİMİ

Hastanemizde sağlık çalışanlarımızı ve diğer personellerimizi korumaya yönelik tüm koruyucu ekipman mevcuttur. Ekipman alımları tamamlanmıştır. Birimlere zimmet karşılığı dağıtılmıştır. Birimler tarafından kullanım amaçlı depodan yapılan koruyucu ekipman istemleri kişisel kötüye kullanımı engellemek amaçlı başhekimliğin izniyle sağlanacaktır.

HASTANE TEMİZLİĞİ VE ATIK YÖNETİMİ

Olası / kesin Covid-19 vakalarına ait atıkların, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde yönetilebilmesi için “COVID-19 Atıklarının Yönetim Talimatı” ve bu atıklara yönelik “atık teslim tutanağı” hazırlanmıştır. Atıklar bu talimatlar doğrultusunda bertaraf edilmektedir. Yine Hastanemizde “risk düzeylerine göre hastane temizlik planı” revize edilmiştir. Atık yönetimi ve temizlik planı ile ilgili temizlik şeflerine gerekli eğitim verilmiştir. Ayrıca hastanemize sert yüzeylerin temizliği için 2 adet büyük püskürtmeli dezenfektan makinesi alınmıştır.